Lunch

Vecka 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50
Vecka 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51
Vecka 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 37, 40, 44, 48
Vecka 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49